44 Waarlijk, Ik zeg ulieden, dat hij hem over al zijn goederen zetten zal.