10 En Hij leerde op den sabbat in een der synagogen.