20 En Hij zeide wederom: Waarbij zal Ik het Koninkrijk Gods vergelijken?