31 En hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uwe.