5 En de apostelen zeiden tot den Heere: Vermeerder ons het geloof.