13 En zij, heengaande, vonden het, gelijk Hij hun gezegd had, en bereidden het pascha.