57 Maar hij verloochende Hem, zeggende: Vrouw, ik ken Hem niet.