62 En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk.