65 En vele andere dingen zeiden zij tegen Hem, lasterende.