21 Maar zij riepen daartegen, zeggende: Kruis Hem, kruis Hem