24 En Pilatus oordeelde, dat hun eis geschieden zou.