34 Welke zeiden: De Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien.