45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.