21 En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren vervuld.