7 Indien Gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles Uw zijn.