16 Maar Hij vertrok in de woestijnen, en bad aldaar.