20 En Hij ziende hun geloof, zeide tot hem: Mens, uw zonden zijn u vergeven.