28 En hij, alles verlatende, stond op en volgde Hem.