39 En niemand, die ouden drinkt, begeert terstond nieuwen; want hij zegt: De oude is beter.