19 En al de schare zocht Hem aan te raken; want er ging kracht van Hem uit, en Hij genas ze allen.