24 Maar wee u, gij rijken, want gij hebt uw troost weg.