10 En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden den kranken dienstknecht gezond.