23 En zalig is hij, die aan Mij niet zal geergerd worden.