26 En zij voeren voort naar het land der Gadarenen, hetwelk is tegenover Galilea.