12 En terstond dreef Hem de Geest uit in de woestijn.