18 En zij, terstond hun netten verlatende, zijn Hem gevolgd.