22 Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg; want hij had vele goederen.