31 Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en velen, die de laatsten zijn, de eersten.