50 En hij, zijn mantel afgeworpen hebbende, stond op, en kwam tot Jezus.