6 Doch zij zeiden tot hen, gelijk Jezus bevolen had; en zij lieten hen gaan.