8 En zij namen en doodden hem, en wierpen hem uit, buiten den wijngaard.