33 Ziet toe, waakt en bidt; want gij weet niet, wanneer de tijd is.