46 En zij sloegen hun handen aan Hem, en grepen Hem.