63 En de hogepriester, verscheurende zijn klederen, zeide: Wat hebben wij nog getuigen van node?