3 En er kwamen sommigen tot Hem, brengende een geraakte, die van vier gedragen werd.