33 En Hij antwoordde hun, zeggende: Wie is Mijn moeder, of Mijn broeders?