40 En zij zaten neder in gedeelten bij honderd te zamen, en bij vijftig te zamen.