6 En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof, en omging de vlekken daar rondom, lerende.