5 En Hij vraagde hun: Hoeveel broden hebt gij? En zij zeiden: Zeven.