9 Die nu gegeten hadden, waren omtrent vier duizend; en Hij liet hen gaan.