49 Want een ieder zal met vuur gezouten worden, en iedere offerande zal met zout gezouten worden.