24 De discipel is niet boven den meester, noch de dienstknecht boven zijn heer.