9 Verkrijgt u noch goud, noch zilver, noch koper geld in uw gordels;