17 Opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: