20 En zij aten allen en werden verzadigd, en zij namen op, het overschot der brokken, twaalf volle korven.