19 Eer uw vader en moeder; en: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.