7 Brachten de ezelin en het veulen, en legden hun klederen op dezelve, en zetten Hem daarop.