Download Our New Romans Study Guide When You Subscribe to BST PLUS!

Mattheüs 25:41

41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.
California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice