25 Als nu de schare uitgedreven was, ging Hij in, en greep haar hand; en het dochtertje stond op.