54 Zo deden de kinderen Israels; naar alles, wat de HEERE Mozes geboden had, zo deden zij.